Corona protocol Vrij met jezelf

Corona protocol en annuleringsregeling

Vrij met Jezelf retraite
Breath, Orgasmicity and Play (4-6 september 2020)
Arati Bonte/Arati Touch en Wilna Eenkhoorn/Paradijs op Aarde

Dit protocol is bedoeld om de verspreiding van COVID-19 zo veel mogelijk te voorkomen, zowel voor deelnemers en teamleden als achteraf voor mensen van buiten deze groep (maatschappelijke verantwoordelijkheid).

Verantwoordelijkheid vanuit Arati Bonte en Wilna Eenkhoorn als organisatoren

1. Hygiëne
1.1 We wassen onze handen regelmatig en in ieder geval na ieder toiletbezoek.
1.2 We gebruiken gedurende de dag zo veel mogelijk het sanitair bij de eigen kamer.
1.3 Eventueel hoesten en niezen doen we in de binnenkant van onze elleboog of in een papieren zakdoek die we gelijk weggooien. Het direct weggooien van een zakdoek of tissue doen we ook als we onze neus snuiten.

2. 1,5 meter afstand
2.1 We zorgen ervoor dat we tijdens het blok 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Uitzonderingen zijn:
- als je een oefening of meditatie met anderen doet waarbij aanraking/nabijheid noodzakelijk is
- als je een kamer met iemand deelt

3. Luchtkwaliteit
3.1 Lichaamswerk, ademwerk en zingen doen we buiten indien mogelijk of met deuren open.
3.2 Er is een afzuigend ventilatiesysteem in de zaal. Daarnaast ventileren we de groepsruimte regelmatig door deuren en ramen open te doen.
3.3 We eten zo veel mogelijk buiten.

4. Overzicht nabije contacten
4.1 Aan het eind van het blok noteert iedere deelnemer en teamlid met welke personen uit de groep zij ‘nabij contact’ hebben gehad. Dit houdt in:
- mensen die je hebt aangeraakt (dit geldt ook voor een eenmalige knuffel)
- mensen met wie je tijdens een sessie of op een ander moment binnenshuis langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand was
- mensen met wie je eventueel een kamer hebt gedeeld.
Het is goed om deze informatie helder te hebben, mocht er iemand besmet zijn geraakt en er achteraf door de GGD bron- en contactonderzoek worden gedaan.

Verantwoordelijkheid vanuit deelnemers en aanwezige teamleden

Iedere deelneemster en teamlid neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Daarom committeert iedere aanwezige zich aan de volgende afspraken:

1. Je onderneemt 14 dagen (= de officiële incubatietijd) voor en na de retraite geen risico-activiteiten. Dat houdt in dat je in deze periodes wegblijft van bijvoorbeeld: mensen met corona en/of griep- en verkoudheidsverschijnselen, sportscholen met intense activiteiten, volle cafés, binnenfeesten, en festivals of (tantra)retraites waar onderling contact (zoals knuffels, intense dans, massage) is toegestaan of zeer waarschijnlijk is. Je beperkt je fysieke contact met andere mensen in deze periode tot een zo veilig mogelijk minimum. Je gaat bewust om met alcohol- en drugsgebruik, omdat dit gemakkelijk tot verandering van je gedrag kan leiden.

2. Je komt niet naar de retraite als jij of een van je huisgenoten in de week voorafgaande aan de retraite positief getest is. Als je klachten hebt, laat je je testen. Als hier in de voorafgaande week een negatieve test uitkomt, terwijl je toch (flinke) klachten hebt, overleg dan met Arati in hoeverre het toch mogelijk is om mee te doen.

3. Indien je tijdens de retraite klachten krijgt, besluiten we in overleg wat er dient te gebeuren. Er is een kans dat je de locatie moet verlaten om je te laten testen en verder afstand moet houden van de anderen tot dat de uitslag bekend is.

4. Je weet dat samenkomen in een groep, ondanks alle maatregelen, een risico op besmetting geeft en bent bereid dat risico te nemen. Tevens ben je je er van bewust dat je een mede- verantwoordelijkheid draagt voor het niet besmetten van mensen buiten de groep. Dit heeft invloed op je keuzes wat je in de 14 dagen ná de retraite doet.

5. Je stelt Arati, Wilna en/of de Paradijs op Aarde niet aansprakelijk als je ondanks alle maatregelen tijdens de retraite corona zou oplopen.
6. Indien je na afloop van de retraite binnen 14 dagen klachten krijgt, je laat testen en hier een positief resultaat uitkomt (kortom: je bent besmet), dan meld je dit bij Arati. Daarnaast zal de GGD contact met je opnemen.

7. Indien iemand anders na afloop van de retraite binnen 14 dagen positief getest wordt, dan wordt er mogelijk contact met je opgenomen vanuit de GGD. Je bent bereid om deel te nemen aan het bron- en contactonderzoek en volgt de adviezen van de GGD op. Dit kan betekenen dat je 14 dagen in quarantaine dient te gaan.

 

Annuleringsregeling 
a) Bij annulering of uitstel van de Vrij met Jezelf retraite binnen 24 uur van te voren wordt het gehele bedrag gefactureerd.

b) Bij annulering of uitstel van de Vrij met Jezelf retraite, tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste trainingsdag: is 40% van de totale investering verschuldigd door de klant/ opdrachtgever.

c) Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij Paradijs op Aarde of bij Arati Touch is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.

 

Bij aankomst op de locatie zul je dit protocol ondertekenen.

VERKLARING

Bij deze verklaar ik dat ik tijdig kennis heb genomen van dit corona-protocol.

Ik verklaar tevens dat ik de richtlijnen voorafgaand aan de retreat heb nageleefd en dat ik de richtlijnen voor tijdens de retreat naar beste kunnen zal navolgen.

Naam:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Let op: mogelijk moet/kunnen Arati en Wilna op basis van nieuwe inzichten en de actuele situatie rond corona het protocol gedeeltelijk aanpassen. Dit krijg je uiteraard te horen.

>